Opis programu
Praca badacza wiąże się z dużą ilością zbieranych i przetwarzanych informacji. Podczas pomiarów rejestrowane są wyniki badań oraz tworzone opracowania w postaci różnych plików na przykład: przebiegi czasowe sygnałów, rysunki, zdjęcia oraz dowolnego typu dokumenty (informacje z badań, sprawozdania, raporty), najczęściej zapisane w postaci cyfrowej. Po pewnym czasie ilość tych nagromadzonych informacji zaczyna sprawiać problemy a odnalezienie odpowiednich danych zabiera coraz więcej czasu. Jeżeli poszerzymy krąg zainteresowanych na przykład do całego laboratorium lub innej jednostki badawczej, to obszar problemów powiększa się znacznie.

Wprowadzenie odpowiednich narzędzi pozwala na uporządkowanie bazy badawczej, szybki dostęp do niezbędnych danych i to zarówno przez pojedynczego badacza jak również pozostały personel czy kierownictwo. Jeżeli informacje te pozwalają na przykład na porównanie wyników badań realizowanych w różnym czasie czy też na różnych obiektach, wówczas bardzo szybko można prowadzić dodatkowe analizy, obserwować trendy i wyciągać nowe wnioski. Narzędziem takim może być program Baza Danych Badacza (BDB).
Program BDB służy do gromadzenia i zarządzania danymi związanymi z pracą badacza. Mogą to być dane dowolnego typu, które ogólnie można podzielić na dwa rodzaje:
- informacje tekstowe dotyczące pomiarów na przykład nazwisko i imię badacza, dział miejsce badań, termin badań, dane dotyczące raportów, sprawozdań itd.,
- dowolne dane binarne lub tekstowe w postaci plików na przykład: pliki z wynikami pomiarów, rysunki, zdjęcia, pliki audio i wideo, pliki utworzone różnymi edytorami (pliki typu *.doc, *.pdf itd.).

Podstawowe funkcje programu to: wprowadzanie danych (w tym dowolnego typu plików lub zestawów plików),
Wprowadzanie danych 1
Wprowadzanie danych 2
Wprowadzanie danych 3
Wybor plików i dokumentów
podgląd danych zgromadzonych w bazie, sortowanie, wyszukiwanie danych, tworzenie raportów
Podgląd zawartości
Konfiguracja raportu
Raport w HTMLu
oraz generowanie statystyk.
Statystyka dla RBH
Statystyka dla RBM
Statystyka dla RBM
Do dyspozycji administratora pozostają jeszcze dodatkowe opcje na przykład tworzenie kopii zapasowych bazy, zarządzanie bazą. Aktualizacja programu jest realizowana automatycznie co pewien czas lub na życzenie.
Zarządzanie bazą
Aktualizacja programu
Aktualizacja programu
Program może być eksploatowany na pojedynczym komputerze lub w sieci LAN i wówczas dostęp do danych w bazie ma równocześnie wielu użytkowników. Po włączeniu odpowiedniej opcji wszystkie dane w bazie mogą być na bieżąco kompresowane i szyfrowane (wykorzystano program 7-zip, który jest udostępniany na licencji GNU LGPL).

Program może być dostosowany do innych wymagań użytkownika na przykład inne typy informacji (pola), wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje.