Linki
ANALIZA
Program ANALIZA przeznaczony jest do wykorzystania w trzech dziedzinach: pomiar, wizualizacja i analiza wyników. Pozwala na: wykonywanie pomiarów za pomocą różnych urządzeń pomiarowych, ich wizualizację (w trybie on-line i off-line) oraz na analizę wyników pomiarów.

PRZEKŁADNIA

Program PRZEKŁADNIA służy do projektowania przekładni zębatych o prostej linii zęba (PRZEKŁADNIA_ZS - śrubowa linia zęba). Program ten pozwala na wielokryterialną optymalizację przekładni ze względu na różne, wybierane skojarzenia kryteriów (na przykład: minimalna masa, minimalne naprężenia i maksymalna trwałość). Obliczenia wytrzymałościowe przekładni można aktualnie realizować według normy ISO 6336.
TRASA
Program Trasa przeznaczony jest do rozwiązywania problemów VRP (Vehicle Routing Problem). W programie aktualnie zrealizowane są dwa moduły: TSP (problem komiwojażera) i CVRP.
Obliczenia są wykonywane z wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów heurystycznych. Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń. Program występuje w wersji 32-bitowej oraz 64-bitowej (umożliwia rozwiązywanie dużych zadań). W obu przypadkach programy korzystają z przetwarzania równoległego i mogą być zoptymalizowane pod określony procesor.
PS_DK_3_3 ..... HARTLEY
Planowanie eksperymentu obejmuje grupę metod wyznaczania funkcji obiektu badań, przy jak najmniejszym nakładzie kosztów. Praktyczne wykorzystanie metod planowania eksperymentu wiąże się z zastosowaniem oprogramowania, odpowiedniego do analizowanego problemu. Strona ta zawiera dwa programy planów eksperymentalnych trój-poziomowych: PS_DK_3_3 oraz HARTLEY. Programy te pozwalają na wyznaczenie funkcji regresji w postaci wielomianu drugiego stopnia, dla przypadku planów eksperymentalnych trój-poziomowych.
Obliczenia w obydwóch programach można również uruchomić online dla przypadku 3 czynników wejściowych i liczby powtórzeń 2.
WYKRES
Wykres to program, który pozwala na prezentację graficzną rożnego typu danych, ich analizę oraz modyfikację. Aktualnie obsługiwane są następujące typy wykresów: liniowe, logarytmiczne, histogramy oraz przestrzenne. Dane to najczęściej wyniki pomiarów różnych wielkości w czasie (pliki pomiarowe) ale mogą to być również dowolne dane umieszczone w plikach, uzyskane innymi metodami. Program czyta pliki tekstowe *.txt oraz *.csv (np z Excela).
Podstawowe funkcje programu to: wybór typu wykresu i jego prezentacja, zmiana opisów na rysunkach, włączanie i wyłączanie wybranych sygnałów (kanałów pomiarowych), pokazanie | ukrycie punktów, powiększanie wybranych fragmentów wykresów oraz prezentacja aktualnych wartości sygnałów. Dodatkowo można modyfikować zawartość pliku danych poprzez zapis nowego pliku z wybranymi sygnałami oraz w odpowiednich zakresach danych.
FIT
Program FIT przeznaczony jest do analizy przebiegów różnych wielkości oraz specjalnej ich aproksymacji. Aproksymacja danego przebiegu może być w zależności od potrzeb wykonana z wykorzystaniem wszystkich punktów przebiegu lub tylko wybranych. Ten wybór odbywa się automatycznie poprzez wskazanie krotności wybieranych punktów.
Program umożliwia aproksymację seryjną, z oceną jakości przybliżenia. W programie można modyfikować wartości Y aproksymujących przebiegów, korzystając z myszki lub klawiatury, dostosowując przebiegi do własnych wymagań a następnie tak zmodyfikowane przebiegi zapisywać do plików na dysku.
HASŁO
Masz skompresowany i zaszyfrowany plik, zestaw plików lub folder i zapomniałeś hasła?. Taka sytuacja może przydarzyć się każdemu. Program HASŁO pozwoli Ci na próbę odzyskania utraconych danych. Program za pomocą kilku narzędzi (hashcat, j&r, zipfile oraz 7za) umożliwia odszyfrowanie plików, z często stosowanymi rozszerzeniami: zip, rar i 7z. Obsługa programu jest bardzo prosta. Aktualnie program korzysta z metody Brute Force. Hasła mogą być poszukiwane poprzez wybór zestawów znaków (małe litery, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne) lub wskazanie określonych znaków lub też w wersji mieszanej. W zależności od wybranego narzędzia, w procesie odzyskiwania hasła, może być wykorzystany procesor lub dostępna karta graficzna.